ColourB4 vejledning

Før du begynder

ColourB4 skal bruges i tørt hår, medmindre du ønsker en utroligt lys/fin affarvning (se yderligere i Q&A-afsnittet).

Tip: Det anbefales at du vasker håret først mindst to gange.

Sørg for at tildække dig selv og områder i nærheden for at undgå pletter.

Tip: Det er let at lave en kappe ved at klippe en sort affaldssæk op i den ene side og åbne den. Læg den omkring skuldrene og fastgør den foran halsen med en hårclip.

Brug aldrig en metalkam eller metalskål til påføring af ColourB4.

Tip: Sørg for, at alle hjælpemidler er af plastik.

Brug altid de medfølgende handsker under behandlingen.

Læs: Vejledning trin for trin

Anbefaling før brug - forsigtighedsregler

Dette produkt indeholder ingredienser, som kan forårsage hudirritation. Lav en test før brug i henhold til de medfølgende anvisninger. Undgå kontakt med øjnene. Hvis der opstår kontakt med øjnene, skylles der grundigt med vand og kontakt omgående en læge. Dette produkt må ikke anvendes på øjenvipper og –bryn, da det kan medføre blindhed. Produktet må ikke indtages og skal opbevares utilgængeligt børn.

Allergitest anbefales inden brug

Tag lige dele remover og buffer på et plaster og placer det på et rengjort område bag øret eller på underarmen. Fjern det efter 24 timer og vask med vand dog sæbe eller fjern det straks hvis du oplever hudirritation. Oplever du irritation ved påføring af produktet må du ikke fortsætte med at bruge produktet!